Badania psychologiczne kierowców Piła

Jeśli szukasz gdzie zrobić badania psychologiczne kierowców w Pile – to dobrze trafiłeś i możesz już dalej nie szukać. Nasza pracownia psychologiczna wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta: dopasujemy terminy, pracujemy w weekendy oraz dni wolne, zbadamy bezstresowo. Zaproponujemy szeroką gammę usług dla kierowców zawodowych:

badania psychologiczne kierowców piła, badanie psychologiczne dla kierowców w Pile

Badania psychologiczne dla kierowców. Jaki jest cel wykonywania takiego badania?

Badania psychologiczne dla kierowców mają na celu zapewnienie jak największego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Można je wykonywać wyłącznie w pracowniach psychologicznych zarejestrowanych w rejestrze marszałka województwa.

Kto korzysta z badań?

Zawody, które powinny mieć badania psychologiczne to:

 • kierowcy zawodowi (prawo jazdy kat. B, C, CE, D, DE)
 • instruktorzy nauki jazdy i egzaminatorzy
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i kasowych,
 • osoby kierujące pojazdami służbowymi,
 • kierowcy taksówek,
 • kierowcy maszyn i urządzeń,
 • osoby pracujące na wysokościach.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania psychologiczne kierowców składają się z trzech etapów:

 1. Badanie osobowości kierowcy – przeprowadzane w formie ankiet i wywiadów z psychologiem, który określa, jak badany zachowuje się w określonych sytuacjach.
 2. Diagnoza zdolności intelektualnych kierowcy – w tej części osoba badana rozwiązuje testy sprawdzające funkcję uwagi i inteligencji
 3. Testy wykonywane przy użyciu specjalnego sprzętu, który pomaga określić szybkość reakcji, koordynację wzrokowo ruchową i inne.

Psycholog sprawuje opiekę nad pacjentem przez cały czas wykonywania badań. Poza tym spokojnie wszystko tłumaczy, mówi, słucha i obserwuje zachowanie.

Jak przygotować się do badania psychologicznego kierowców?

Pamiętaj, że to jest test, a nie egzamin. Po prostu przyjdź wypoczęty i nie stresuj się niepotrzebnie. Należy mieć ze sobą skierowanie na badania psychologiczne (jeśli zostało uzyskane), dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport/prawo jazdy) oraz okulary, jeżeli używasz ich na co dzień.

Jak długo trwa badanie psychologiczne kierowców?

Czas trwania badania psychologicznego kierowców zależy od jego rodzaju oraz tempa pracy badanego. Średni czas badania to około 30-50 minut.

Czym kończy się badanie psychologiczne?

Po zakończeniu badania psychologicznego uzyskane wyniki są omawiane i wydawane jest odpowiednie orzeczenie lub zaświadczenie psychologiczne.

Jak długo ważne są badania psychologiczne?

Okres ważności orzeczenia psychologicznego dla kierowców zawodowych wynosi:

 • 5 lat przed 60 rokiem życia
 • 30 miesięcy po 60 roku życia

W przypadku niektórych zawodów ważność badania psychologicznego ustala każdorazowo lekarz medycyny pracy wydający orzeczenie. Do nich należą:

 • kierowcy maszyn i urządzeń (wózki widłowe, dźwigi, maszyny budowlane – koparko-ładowarki itp.).
 • kierowcy samochodów służbowych
 • inne zawody wymagające specjalnych zdolności psychomotorycznych